Funkcja wielu zmiennych w NR?

Dzień dobry,
Mam potrzebę stworzenia w NR funkcji iloczynu logicznego danych wejściowych, która na wejściu otrzymywałaby w jednym czasie wartości/stany kilku różnych encji z kilku różnych urządzeń, a na wyjściu zwracałaby wartość boolean (TRUE: gdy wszystkie odczytane na wejściu encje mają ściśle określone wartości || FALSE: w każdym innym przypadku)

Logika wyglądałaby tak:
image

Proszę podpowiedzcie, czy istnieje możliwość wykorzystania w NR funkcji wielu zmiennych? Jak ją zbudować?

Tak, dla każdej wartości ustawiasz msg.topic=name_val i msg.payload=value.
Przed funkcją wstawiasz węzeł Join aby zapewnić wywołanie funkcji dopiero po skompletowaniu tych czterech wartości. Do fukcji otrzymasz tablicę z tymi wartościami powiązanymi z ich nazwami.

1 Like

No proszę! Właśnie tak rozwiązuje się problemy tego Świata. Genialnie proste! Dziekuję!!! :beer: