Karta `button-card` - jak uzależnić kolor ikony na przycisku od skutku wywołania akcji `call_service`

Dzień dobry,

Na karcie button-card chcę powiązać wykonywanie różnych akcji z kolorem ikony.

Przykład: urządzeniem jest klimatyzacja (device class: climate)

 • tap_action włącza tryb chłodzenia cool. Kolor ikony powinien zmienić się na niebieski.
 • double_tap_action włącza tryb ogrzewania heat. Kolor ikony powinien zmienić się na czerwony.
 • hold_action wyłącza urządzenie (turn_off). Kolor ikony powinien wrócić do koloru domyślnego (u mnie jest biały).

Ochoczo zabrałem się za pisanie kodu w yaml'u i nadziobałem coś takiego:

Niestety, karta nie działa zgodnie z oczekiwaniem.
Same akcje wykonują się po kliknięciu bezbłędnie, ale ikona na przycisku NIE zmienia koloru. W dokumentacji custom:button-card rzeczywiście nie widać, aby była możliwość prostej zmiany koloru ikony encji climate.haier.ac1 na przycisku pod wpływem akcji, nie mniej jednak wciąż nie umiem poradzić sobie z tym zadaniem pomimo, że widziałem ten efekt i wiem, że jest ono wykonalne:

 • linia 13 = parametr akcji ==> linia 15 = oczekiwany efekt wizualny na przycisku,
 • linia 23 = parametr akcji ==> linia 25 = oczekiwany efekt wizualny na przycisku,
 • linia 4 color_type: action wskazuje, że wywołanie akcji pociąga za sobą upragnioną zmianę koloru.

W rzeczywistości kolor ikony pozostaje bez zmian.
Odwołuję się więc do Waszych doświadczeń eksperckich z tą kartą prosząc o garść podpowiedzi, jak ogarnąć to zadanie… Liczę na Waszą, jak zawsze niezawodną pomoc :wink:

Wydaje mi się, że powinno być dopisane " state:"
Np. linia 15

 color: rgb(0, 0, 255)
 state:
  - value: 'cool'
   color: rgb(x, x, x)

Edit:
ScreenShot_20211224222726

1 Like

Faktycznie, zadziałało! Bardzo pomogłeś, @krskrab, serdeczne DZIĘKI! :beer:

obraz obraz obraz

To rzeczywiście dość trudna karta do opanowania… wymaga niesamowitej uwagi podczas definiowania.

Gdyby ktoś potrzebował opanowałem do takiego stopnia :slight_smile:

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Biuro
  styles:
   card:
    - height: 1px
 - type: grid
  columns: 6
  cards:
   - type: custom:button-card
    entity: light.biuro_1
    icon: mdi:ceiling-light
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.biuro_2
    icon: mdi:ceiling-light
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.biuro_3
    icon: mdi:ceiling-light
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: switch.officepowersocket
    name: Biuro
    color: rgb(255, 255, 100)
    icon: mdi:printer
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(255,132,19)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: switch.officelaptoppowersocket
    name: Zasilacz
    color: rgb(255, 255, 100)
    icon: mdi:laptop
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(255,132,19)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: switch.gniazdko_tv_biuro
    name: Biuro
    color: rgb(255, 255, 100)
    icon: mdi:television
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(255,132,19)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Łazienka
  styles:
   card:
    - height: 1px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_1
      name: 1
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_2
      name: 2
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_3
      name: 3
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_4
      name: 4
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lustro_lazienka_gorna
      name: lustro
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.led_lazienka_gorna
      name: led
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(230, 230, 230)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_lazienka
      name: Gniazdko
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:toothbrush-paste
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: switch.kaloryfer_lazienka_gorna
      name: Kaloryfer
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:google-home
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  columns: 2
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Sypialnia i garderoba
  styles:
   card:
    - height: 1px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.sypialnia_1
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.iwona_sypialnia
      name: Iwona
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.badroom_m_light_wall
      name: Marcin
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         icon:
          - color: var(--button-card-light-color)
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.garderoba_sypialnia
      name: Garderoba
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_tv_sypialnia
      name: Telewizor
      color: rgb(255, 255, 100)
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(81,188,165)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  columns: 2
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Julia
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.julia_1
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.juliawall
      name: Nocna
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         icon:
          - color: var(--button-card-light-color)
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_tv_julia
      name: Głośnik
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:google-home
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(100,100,100)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: switch.julia_laptop
      name: Laptop
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:laptop
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(100,100,100)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  square: false
  columns: 2
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Oliwia
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.oliwia_1
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.oliwia_2
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.oliwiawall
      name: Nocna
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         icon:
          - color: var(--button-card-light-color)
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_tv_oliwia
      name: Głośnik
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:google-home
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(200,50,200)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  columns: 2
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Korytarz
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  columns: 6
  cards:
   - type: custom:button-card
    entity: light.korytarz_gorny_1
    name: Światło
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.korytarz_gorny_2
    name: Światło
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.led_korytarz_gorny
    name: led
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(230, 230, 230)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Pralnia
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.pralnia_1
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.pralnia_2
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_pralnia_1
      name: Gniazdko 1
      color: rgb(255, 255, 100)
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_pralnia_2
      name: Gniazdko 2
      color: rgb(255, 255, 100)
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
    square: false
  square: false
  columns: 2
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Rozdzielnica i strych
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.rozdzielnica
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.strych
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdka_strych
      name: Strych
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:antenna
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(81,188,165)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  square: false
  columns: 2

3 Likes

Screenshot - 27.12.2021 , 17_12_03

Kod

type: horizontal-stack
cards:
 - entity: light.led_board_3_2
  icon: mdi:led-strip
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
 - entity: switch.sw_1_2
  icon: mdi:globe-light
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
 - entity: switch.sw_2_2
  icon: mdi:lamp
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
 - entity: light.downlight_z_komputer
  icon: mdi:lamp
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
3 Likes

@artpc skąd Ty bierzesz ten czas na takie dopiększanie tego - moja żona już mnie ma dość :stuck_out_tongue:
wygląda MEGA !!
PS - przez Ciebie znowu przerabiam swoje ikonki :stuck_out_tongue:

image

Życzę Wytrwałości.

Podświetlanie przycisków uzależnione jest od aktualnej pozycji słońca above_horizon i below_horizon
Dzień
Screenshot - 07.01.2022 , 00_09_22

Zamiast zmiennej if (states['sun.sun'] można podstawić swoja zmienna zmieniającą kolor dla box-shadow

Przydatnie linki https://html-css-js.com/css/generator/box-shadow/

https://forum.arturhome.pl/t/online-css-style-generator/1858

Ja także dzięki Wam czynię postępy:

Kolejnym stopniem wtajemniczenia będą ruchome ikony…
PS: Moja żona też ma mnie dość :stuck_out_tongue:

1 Like

creative-button-card-templates
Zestaw gotowych Szablonów (Templates) dla Button Card dla trybów yaml mode jak i (UI) Mode Tryb RAW .
Tutoriał zawiera gotowe kody kart, instrukcje jak przekształcić to dla trybu RAW.
Autor wykonał Kawał dobrej roboty
Tak wygląda
Screenshot - 13.02.2023 , 06_19_56
Screenshot - 13.02.2023 , 06_20_07

Strona: GitHub - wfurphy/creative-button-card-templates: Button Card templates for Home Assistant dashboards

type: custom:button-card
template:
 - device
 - dynamic_icons
entity: light.downlight_z_komputer
variables:
 width: 200px
 attributes:
  - id: brightness
   icon: mdi:plus
 icon: mdi:lightbulb
 icon_on: mdi:lightbulb
 icon_unavailable: mdi:lightbulb-alert

Screenshot - 13.02.2023 , 06_27_33

2 Likes

Drodzy forumowicze borykam się z integracją karty button - card i nie mogę zrozumieć gdzie robię błąd. Mianowicie mam zainstalowany dodatek Midea
Air Appliance (LAN) i chcę ustawic ikonę wiatraka na ruchomą lub nie w zależności od tego czy kilimatyzacja jest włączona czy nie. Dotarłem do momentu gdzie przy wyłączonej klimatyzacji wiatrak nie kręci się a przy przełączeniu ( w sensie włączeniu) zmienia kolor na biały. Nie wiem gdzie i co moge zrobic aby efekt był zgodny z oczekiwanym czyli włączam klimatyzację kręci się wiatrak, wyłączam klimatyzację przestaje się kręcić.Kartę mam skonfigurowaną następująco:

Proszę o jakieś rady,Pozdrawiam

Tu znajdziesz wiele gotowców https://community.home-assistant.io/t/fun-with-custom-button-card/238450

https://www.youtube.com/watch?v=0wg9bdnGD00

Właśnie robiłem wg. tego filmu i w stanie ‘off’ wiatrak się kręci a jeśli na niego nacisnę robi się biały i się zatrzymuje a klimatyzacja się włącza.W stanie spoczynku czyli gdy klima nie działa wiatrak się kręci…

type: custom:button-card
state:
 - value: 'on'
  color: red
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite
tap_action:
 action: toggle
entity: input_boolean.house_alarmclock_snooze
icon: mdi:fan

Niestety animacja wiatraka nie kręci się i wydaje mi się że może coś z encją klimatyzacji jest nie tak,bo zastosowanie "input_boolean " jakby nie spełnia swej roli a mój kod w takiej postaci:

type: custom:button-card
tap_action:
 action: toggle
entity: climate.klima_sypialnia
icon: mdi:fan
state:
 - value: 'off'
  color: orange
  spin: true
 - value: 'on'
  color: red
  spin: false

Powoduje że animacja wiatraka kręci się cały czas gdy klima jest wyłączona a gdy kliknę na tą ikonę klima włącza się ale ikona zmienia kolor na biały i się zatrzymuje.( Efekt jest dokładnie odwrotny od oczekiwanego)…

Zrobiłem coś takiego że podmienilem dla twojego kodu gniazdko wifi gosund i wówczas to działa tak jakbym chciał,więc myślę że muszę dokonać modyfikacji i zmienić encje “climate.klima_sypialnia” na “switch” chyba stosując platformę “Template”…

Klima

Jeśli masz klime to sprawdź w Narzędziach deweloperskich > Stan, jakie klima otrzymuje “stany”
Np.

hvac_modes:
 - 'off'
 - cool
 - heat
 - dry
 - fan_only

Jak widzisz nie ma “on”, więc musisz zmienić np. na

 ...

 - value: 'heat'
 ...
1 Like

Mam coś takiego:


hvac_modes:
 - 'off'
 - auto
 - cool
 - heat
 - dry
 - fan_only
type: custom:button-card
tap_action:
 action: toggle
entity: climate.klima_sypialnia
icon: mdi:fan
state:
 - value: 'auto'
  color: red
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite
 - value: 'cool'
  color: blue
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 1s linear infinite
 - value: 'dry'
  color: green
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite
 - value: 'fan_only'
  color: purple
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite

 - value: 'off'
  color: orange


Tak to rozwiązało mój problem. Wielke wielkie dzięki :+1::+1::wave::wave:

Tutaj do wykorzystania pomysł efektu ‘kontrolek samochodowych’ w jednej karcie.

Jeszcze raz wracam do tematu zmiany kolorów ikony, choć tym razem w nieznacznie innym kontekście.

Mam encję media-player, która czasem ‘znika’ z HA (wiem dlaczego tak się dzieje i nie w tym jest problem). Na mojej ulubionej karcie custom:button-card chcę wyświetlać jej ikonę zawsze, niezależnie od jej dostępności czy stanu. Jedyne, czego pragnę, to możliwości zmian jej koloru w zależności od dostępności LUB aktualnej wartości encji. Wobec tego napisałem taki kod:

icon:
 - color: |
     [[[
      if ("{{ states('media_player.philips_tam8905') is defined }}")
       {
        if (states["media_player.philips_tam8905"].state == 'playing') return 'lime'
        else return 'dimgray'
       }
      else return 'var(--primary-background-color)'
     ]]]

Niestety, gdy encja znika z HA (to nie to samo co niedostępna - bo taki przypadek już sprawdziłem), pojawia się błąd karty. W przypadku całkowitego zaniku zasilania media_playera (np. poprzez wyłączenie jego wtyczki z gniazdka), znika z HA jego encja media_player.philips_tam8905, a karta button-card wywala na ekran uroczy komunikat o błędzie:

ButtonCardJSTemplateError: TypeError: states['media_player.philips_tam8905'] is undefined in 'if ("{{ states('media_player.philips_tam8905') is defined }}") { if (states["media_player.....

i to pomimo, że już w pierwszym kroku żądam od niej sprawdzenia, czy stosowna encja ‘media_player’ w ogóle jest zdefiniowana (czy istnieje). Wydaje się, że sama składnia kodu jest OK, pisałem ją w developerze i nie wykazywało błędów. Ale karta nie pracuje tak, jak powinna.

Moim zamysłem jest, aby ikona playera była ZAWSZE wyświetlana na karcie (konkretna pozycja na siatce grid tej karty), niezależnie od dostępności jej encji. Chcę jedynie zmieniać kolor ikony w zależności od dostępności lub aktualnej wartości encji playera. Gdy encja playera znika z HA, kolor ikony powinien ustawiać się na var(--primary-background-color). Ikona powinna w tej sytuacji stać się niewidoczna (jej kolor przyjmuje wartość koloru tła), ale nadal powinna dać się wyświetlać. A tu tymczasem ten komunikat o błędzie…
Czy ktoś z Was może podzielić się jakimiś pomysłami jak ten kod ogarnąć?