Karta `button-card` - jak uzależnić kolor ikony na przycisku od skutku wywołania akcji `call_service`

Dzień dobry,

Na karcie button-card chcę powiązać wykonywanie różnych akcji z kolorem ikony.

Przykład: urządzeniem jest klimatyzacja (device class: climate)

 • tap_action włącza tryb chłodzenia cool. Kolor ikony powinien zmienić się na niebieski.
 • double_tap_action włącza tryb ogrzewania heat. Kolor ikony powinien zmienić się na czerwony.
 • hold_action wyłącza urządzenie (turn_off). Kolor ikony powinien wrócić do koloru domyślnego (u mnie jest biały).

Ochoczo zabrałem się za pisanie kodu w yaml'u i nadziobałem coś takiego:

Niestety, karta nie działa zgodnie z oczekiwaniem.
Same akcje wykonują się po kliknięciu bezbłędnie, ale ikona na przycisku NIE zmienia koloru. W dokumentacji custom:button-card rzeczywiście nie widać, aby była możliwość prostej zmiany koloru ikony encji climate.haier.ac1 na przycisku pod wpływem akcji, nie mniej jednak wciąż nie umiem poradzić sobie z tym zadaniem pomimo, że widziałem ten efekt i wiem, że jest ono wykonalne:

 • linia 13 = parametr akcji ==> linia 15 = oczekiwany efekt wizualny na przycisku,
 • linia 23 = parametr akcji ==> linia 25 = oczekiwany efekt wizualny na przycisku,
 • linia 4 color_type: action wskazuje, że wywołanie akcji pociąga za sobą upragnioną zmianę koloru.

W rzeczywistości kolor ikony pozostaje bez zmian.
Odwołuję się więc do Waszych doświadczeń eksperckich z tą kartą prosząc o garść podpowiedzi, jak ogarnąć to zadanie… Liczę na Waszą, jak zawsze niezawodną pomoc :wink:

Wydaje mi się, że powinno być dopisane " state:"
Np. linia 15

 color: rgb(0, 0, 255)
 state:
  - value: 'cool'
   color: rgb(x, x, x)

Edit:
ScreenShot_20211224222726

1 Like

Faktycznie, zadziałało! Bardzo pomogłeś, @krskrab, serdeczne DZIĘKI! :beer:

obraz obraz obraz

To rzeczywiście dość trudna karta do opanowania… wymaga niesamowitej uwagi podczas definiowania.

Gdyby ktoś potrzebował opanowałem do takiego stopnia :slight_smile:

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Biuro
  styles:
   card:
    - height: 1px
 - type: grid
  columns: 6
  cards:
   - type: custom:button-card
    entity: light.biuro_1
    icon: mdi:ceiling-light
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.biuro_2
    icon: mdi:ceiling-light
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.biuro_3
    icon: mdi:ceiling-light
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: switch.officepowersocket
    name: Biuro
    color: rgb(255, 255, 100)
    icon: mdi:printer
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(255,132,19)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: switch.officelaptoppowersocket
    name: Zasilacz
    color: rgb(255, 255, 100)
    icon: mdi:laptop
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(255,132,19)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: switch.gniazdko_tv_biuro
    name: Biuro
    color: rgb(255, 255, 100)
    icon: mdi:television
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(255,132,19)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Łazienka
  styles:
   card:
    - height: 1px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_1
      name: 1
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_2
      name: 2
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_3
      name: 3
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lazienka_gorna_4
      name: 4
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.lustro_lazienka_gorna
      name: lustro
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.led_lazienka_gorna
      name: led
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(230, 230, 230)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_lazienka
      name: Gniazdko
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:toothbrush-paste
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: switch.kaloryfer_lazienka_gorna
      name: Kaloryfer
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:google-home
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  columns: 2
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Sypialnia i garderoba
  styles:
   card:
    - height: 1px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.sypialnia_1
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.iwona_sypialnia
      name: Iwona
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.badroom_m_light_wall
      name: Marcin
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         icon:
          - color: var(--button-card-light-color)
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.garderoba_sypialnia
      name: Garderoba
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_tv_sypialnia
      name: Telewizor
      color: rgb(255, 255, 100)
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(81,188,165)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  columns: 2
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Julia
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.julia_1
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.juliawall
      name: Nocna
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         icon:
          - color: var(--button-card-light-color)
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_tv_julia
      name: Głośnik
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:google-home
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(100,100,100)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: switch.julia_laptop
      name: Laptop
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:laptop
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(100,100,100)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  square: false
  columns: 2
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Oliwia
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.oliwia_1
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.oliwia_2
      name: Światło
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.oliwiawall
      name: Nocna
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         icon:
          - color: var(--button-card-light-color)
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0px 0px 9px 3px var(--button-card-light-color)
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_tv_oliwia
      name: Głośnik
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:google-home
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(200,50,200)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  columns: 2
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Korytarz
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  columns: 6
  cards:
   - type: custom:button-card
    entity: light.korytarz_gorny_1
    name: Światło
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.korytarz_gorny_2
    name: Światło
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
   - type: custom:button-card
    entity: light.led_korytarz_gorny
    name: led
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       card:
        - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
        - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(230, 230, 230)
        - transition: all 2s ease
    style: |
     ha-card:hover {
     transform: scale(1.05);
     box-shadow: 0 0 10px;
     }
    hold_action:
     action: more-info
  square: false
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Pralnia
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.pralnia_1
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.pralnia_2
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_pralnia_1
      name: Gniazdko 1
      color: rgb(255, 255, 100)
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdko_pralnia_2
      name: Gniazdko 2
      color: rgb(255, 255, 100)
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(44, 109, 214)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
    square: false
  square: false
  columns: 2
 - type: custom:button-card
  color_type: label-card
  color: rgb(35, 35, 35)
  name: Rozdzielnica i strych
  styles:
   card:
    - height: 20px
 - type: grid
  cards:
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: light.rozdzielnica
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
     - type: custom:button-card
      entity: light.strych
      name: null
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
   - type: grid
    columns: 3
    cards:
     - type: custom:button-card
      entity: switch.gniazdka_strych
      name: Strych
      color: rgb(255, 255, 100)
      icon: mdi:antenna
      state:
       - value: 'on'
        styles:
         card:
          - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
          - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem rgb(81,188,165)
          - transition: all 2s ease
      style: |
       ha-card:hover {
       transform: scale(1.05);
       box-shadow: 0 0 10px;
       }
      hold_action:
       action: more-info
    square: false
  square: false
  columns: 2

3 Likes

Screenshot - 27.12.2021 , 17_12_03

Kod

type: horizontal-stack
cards:
 - entity: light.led_board_3_2
  icon: mdi:led-strip
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
 - entity: switch.sw_1_2
  icon: mdi:globe-light
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
 - entity: switch.sw_2_2
  icon: mdi:lamp
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
 - entity: light.downlight_z_komputer
  icon: mdi:lamp
  tap_action:
   action: toggle
   haptic: light
  hold_action:
   action: more-info
   haptic: medium
  styles:
   card:
    - width: min(20vw, 60px)
    - height: min(20vw, 60px)
    - margin: 20px
    - border-radius: 15px
    - background-color: var(--primary-background-color)
    - box-shadow: |
      [[[
       if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
        return '-5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919';
       else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
        return '-5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb';
      ]]]
   icon:
    - color: var(--primary-text-color)
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - border-style: solid
      - border-width: 2px
      - border-color: var(--paper-item-icon-active-color)
      - box-shadow: |
        [[[
         if (states['sun.sun'].state == "below_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #2c2c2c, inset 4px 4px 5px #191919';
         else if (states['sun.sun'].state == "above_horizon")
          return 'inset -4px -4px 5px #ffffff, inset 4px 4px 5px #ebebeb';
        ]]]
     icon:
      - color: var(--paper-item-icon-active-color)
  show_icon: true
  show_name: false
  triggers_update:
   - sun.sun
  type: custom:button-card
3 Likes

@artpc skąd Ty bierzesz ten czas na takie dopiększanie tego - moja żona już mnie ma dość :stuck_out_tongue:
wygląda MEGA !!
PS - przez Ciebie znowu przerabiam swoje ikonki :stuck_out_tongue:

image

Życzę Wytrwałości.

Podświetlanie przycisków uzależnione jest od aktualnej pozycji słońca above_horizon i below_horizon
Dzień
Screenshot - 07.01.2022 , 00_09_22

Zamiast zmiennej if (states['sun.sun'] można podstawić swoja zmienna zmieniającą kolor dla box-shadow

Przydatnie linki https://html-css-js.com/css/generator/box-shadow/

https://forum.arturhome.pl/t/online-css-style-generator/1858

Ja także dzięki Wam czynię postępy:

Kolejnym stopniem wtajemniczenia będą ruchome ikony…
PS: Moja żona też ma mnie dość :stuck_out_tongue:

1 Like

creative-button-card-templates
Zestaw gotowych Szablonów (Templates) dla Button Card dla trybów yaml mode jak i (UI) Mode Tryb RAW .
Tutoriał zawiera gotowe kody kart, instrukcje jak przekształcić to dla trybu RAW.
Autor wykonał Kawał dobrej roboty
Tak wygląda
Screenshot - 13.02.2023 , 06_19_56
Screenshot - 13.02.2023 , 06_20_07

Strona: GitHub - wfurphy/creative-button-card-templates: Button Card templates for Home Assistant dashboards

type: custom:button-card
template:
 - device
 - dynamic_icons
entity: light.downlight_z_komputer
variables:
 width: 200px
 attributes:
  - id: brightness
   icon: mdi:plus
 icon: mdi:lightbulb
 icon_on: mdi:lightbulb
 icon_unavailable: mdi:lightbulb-alert

Screenshot - 13.02.2023 , 06_27_33

2 Likes

Drodzy forumowicze borykam się z integracją karty button - card i nie mogę zrozumieć gdzie robię błąd. Mianowicie mam zainstalowany dodatek Midea
Air Appliance (LAN) i chcę ustawic ikonę wiatraka na ruchomą lub nie w zależności od tego czy kilimatyzacja jest włączona czy nie. Dotarłem do momentu gdzie przy wyłączonej klimatyzacji wiatrak nie kręci się a przy przełączeniu ( w sensie włączeniu) zmienia kolor na biały. Nie wiem gdzie i co moge zrobic aby efekt był zgodny z oczekiwanym czyli włączam klimatyzację kręci się wiatrak, wyłączam klimatyzację przestaje się kręcić.Kartę mam skonfigurowaną następująco:

Proszę o jakieś rady,Pozdrawiam

Tu znajdziesz wiele gotowców https://community.home-assistant.io/t/fun-with-custom-button-card/238450

https://www.youtube.com/watch?v=0wg9bdnGD00

Właśnie robiłem wg. tego filmu i w stanie ‘off’ wiatrak się kręci a jeśli na niego nacisnę robi się biały i się zatrzymuje a klimatyzacja się włącza.W stanie spoczynku czyli gdy klima nie działa wiatrak się kręci…

type: custom:button-card
state:
 - value: 'on'
  color: red
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite
tap_action:
 action: toggle
entity: input_boolean.house_alarmclock_snooze
icon: mdi:fan

Niestety animacja wiatraka nie kręci się i wydaje mi się że może coś z encją klimatyzacji jest nie tak,bo zastosowanie "input_boolean " jakby nie spełnia swej roli a mój kod w takiej postaci:

type: custom:button-card
tap_action:
 action: toggle
entity: climate.klima_sypialnia
icon: mdi:fan
state:
 - value: 'off'
  color: orange
  spin: true
 - value: 'on'
  color: red
  spin: false

Powoduje że animacja wiatraka kręci się cały czas gdy klima jest wyłączona a gdy kliknę na tą ikonę klima włącza się ale ikona zmienia kolor na biały i się zatrzymuje.( Efekt jest dokładnie odwrotny od oczekiwanego)…

Zrobiłem coś takiego że podmienilem dla twojego kodu gniazdko wifi gosund i wówczas to działa tak jakbym chciał,więc myślę że muszę dokonać modyfikacji i zmienić encje “climate.klima_sypialnia” na “switch” chyba stosując platformę “Template”…

Klima

Jeśli masz klime to sprawdź w Narzędziach deweloperskich > Stan, jakie klima otrzymuje “stany”
Np.

hvac_modes:
 - 'off'
 - cool
 - heat
 - dry
 - fan_only

Jak widzisz nie ma “on”, więc musisz zmienić np. na

 ...

 - value: 'heat'
 ...
1 Like

Mam coś takiego:


hvac_modes:
 - 'off'
 - auto
 - cool
 - heat
 - dry
 - fan_only
type: custom:button-card
tap_action:
 action: toggle
entity: climate.klima_sypialnia
icon: mdi:fan
state:
 - value: 'auto'
  color: red
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite
 - value: 'cool'
  color: blue
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 1s linear infinite
 - value: 'dry'
  color: green
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite
 - value: 'fan_only'
  color: purple
  styles:
   icon:
    - animation:
      - rotating 2s linear infinite

 - value: 'off'
  color: orange


Tak to rozwiązało mój problem. Wielke wielkie dzięki :+1::+1::wave::wave:

Tutaj do wykorzystania pomysł efektu ‘kontrolek samochodowych’ w jednej karcie.