Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) wersja 3.x - wątek ogólny

Czytałeś dokumentację?, bo ja tam nie widzę czegoś takiego co chcesz mieć (a zakładam, że dokumentacja podąża za aktualnymi możliwościami komponentu Szczepana)

Jeżeli chcesz dekodować wskazania, których nie obsługuje komponent do ESPHome to wysyłaj telegramy do własnej instancji wmbusmeters i tam dekoduj.

@Dariusz_Barczyński
Jaką masz wersję komponentu Szczepana?

You should open an issue on Github, and ask @_Szczepan to add support to the amiplus telegrams to decode total_energy_consumption_tariff_1_kw, because your telegram does not contain the total_energy_consumption_kwh

@Dariusz_Barczyński jemu dekoduje, choć w dokumentacji nie ma
“total_energy_consumption_tariff_1_kw” dlatego i ja kombinuję :wink: Tak jak napisałem wcześniej, dopiero zaczynam zabawę, nie mam pojęcia jak wysłać telegramy do własnej instancji.

Takie wyrywki bez szczegółów, które skonkretyzują sytuację, niczego nie dowodzą, a nie mam czasu by kopać po kodzie czy w ogóle taka konfiguracja jak jego może działać…

Najlepiej by autor @_Szczepan skrobnął ze 3 słowa.

to akurat jest w dokumentacji…

Albo dopisz ich obsługę do komponentu :wink:

A jakiś komentarz do tego co napisał @Dariusz_Barczyński ?

Nie mam pojecia jak to dziala Darkowi - ale u mnie to pole total_energy_consumption_tariff_1_kw nie jest dla amiplus zaimplementowane.

1 Like

Sorki działa ale tylko odczyt poprzez DVBT, driver=amiplus

{
 "media": "electricity",
 "meter": "amiplus",
 "name": "WM-Gama 350",
 "id": "30415995",
 "current_power_consumption_kw": 0,
 "current_power_production_kw": 0.834,
 "total_energy_consumption_kwh": 373.584,
 "total_energy_consumption_tariff_1_kwh": 373.584,
 "total_energy_consumption_tariff_2_kwh": 0,
 "total_energy_consumption_tariff_3_kwh": 0,
 "total_energy_production_kwh": 1866.959,
 "total_energy_production_tariff_1_kwh": 1866.959,
 "total_energy_production_tariff_2_kwh": 0,
 "total_energy_production_tariff_3_kwh": 0,
 "voltage_at_phase_1_v": 236,
 "voltage_at_phase_2_v": 236,
 "voltage_at_phase_3_v": 236,
 "device_date_time": "2024-06-10 07:28:13",
 "timestamp": "2024-06-10T05:28:08Z",
 "device": "rtlwmbus[00000001]",
 "rssi_dbm": 37
}

Dla ESP nie ma w konfiguracji “total_energy_consumption_tariff_1_kwh”
Odczytuje liczniki poprzez ESP @_Szczepan oraz poprzez tuner DVBT i robię odczyt z MQTT

   - name: "Taryfa 1"
    unique_id: "Taryfa 1 Gama 350"
    state_topic: "wmbusmeters/WM-Gama 350"
    json_attributes_topic: "wmbusmeters/WM-Gama 350"
    value_template: "{{ ((value_json.total_energy_consumption_tariff_1_kwh))|round (2) }}"
    state_class: "measurement"
    device_class: energy
    unit_of_measurement: "kWh"

Cześć, podłączyłem i skonfigurowałem wmbus readera od @Mariusz_Woszczyński. Konfiguracja identyczna z wmbusmeters - tam dwa liczniki apatora 162 odczytują się bez problemu. WMBus nie odbiera nic - w trybie verbose, widzę, że okazjonalnie łapie ramki od innych liczników.

[08:55:56][V][rxLoop:167]: Have 137 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -82 dBm LQI: 128
[08:55:56][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
[08:55:57][V][mbus:045]: Frame: 73271C8DA3563A52DA39A59759658ED3A9A64E62E9596716599C8BC4D8D92CD4CE8D338E3636AC99ACA69599639B18F4C6973264ED195E7C8DA5C9ACC5AC5E69CB2F2CECECA3563A52DA39A59759658ED3A9A64E62E9596716599C8BC4D8D92CD4CE8D338E3636AC99ACA69599639B18F4C6973264ED195E7C8DA5C9ACC5AC5E69CB2F2CECA3563A52 (137) [RAW]
[08:55:57][V][3of6:083]: Decode 3 out of 6 failed..


[09:54:19][V][rxLoop:167]: Have 45 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -97 dBm LQI: 138
[09:54:19][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
[09:54:19][V][mbus:045]: Frame: 36571C2D67345A34F238E38CC5C58D65DCD498E4CD35C71634B2E38CB8DA5AC353D199B22E3599693A638DAC5C (45) [RAW]
[09:54:19][V][3of6:083]: Decode 3 out of 6 failed.

Poniżej konfiguracja sensorów

 - platform: wmbus
  meter_id: 0x01709249
  type: apator162
  add_prefix: true
  mode: T1C1
  key: "00000000000000000000000000000000"
  lqi:
   name: "Lqi"
  rssi:
   name: "RSSI"
  total_water_m3:
   name: "Cold water"
 - platform: wmbus
  meter_id: 0x04110278
  type: apator162
  add_prefix: true
  key: "00000000000000000000000000000000"
  mode: T1C1
  lqi:
   name: "Lqi"
  rssi:
   name: "RSSI"
  total_water_m3:
   name: "Cold water"

Dla potomnych - pomogło ustawienie sync_mode: true

Potomni nie będę wiedzieć gdzie to dopisać.

1 Like

Potomni nie będę wiedzieć też w jakiej konfiguracji to może pomóc (a dokumentacja wskazuje na tą opcję tylko dla konfiguracji wykorzystujących MQTT…).
Piję konkretnie do tego, że konfiguracja została przedstawiona jedynie wyrywkowo.

Całościowo działająca konfiguracja wygląda tak jak poniżej. Faktycznie dokumentacja wspomina, że to ustawienie dla konfiguracji z włączonym mqtt, z tym, że u mnie nie naprawiło to problemu z mqtt, a z odczytem liczników - bez tego ustawienia, nie odczytywałem praktycznie nic.

Gdyby ktoś pytał, dlaczego broker jest publiczny - nie udało mi się skonfigurować go z żadnym darmowym, prywatnym chmurowym brokerem - wszystkie oczekują SSL a na frameworku Arduino nie znalazłem sposobu żeby to skonfigurować (esp-idf pozwala na definiowanie certificate_authority, ale wmbus dla tego frameworka się nie kompiluje)

substitutions:
 name: "xxxxx"
 friendly_name: "xxxxx"
 status_led: GPIO15
 
esphome:
 name: "${name}"
 friendly_name: "${friendly_name}"
 project:
  name: esphome.wmbus_reader_v2
  version: "1.0"
 # only for RPI 
 compile_process_limit: 1
 
esp32:
 board: lolin_s2_mini
 framework:
  type: arduino
 
external_components:
 - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
  components: [ wmbus ]
  refresh: 0d
 
 
time:
 - platform: sntp
  id: time_sntp
 
 
# Enable logging
logger:
 level: DEBUG
 
# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "xxxxx"
 
mqtt:
 id: mqtt_custom_client
 broker: broker.hivemq.com
 topic_prefix: xxxxx

ota:
 
wifi:
 ssid: xxxxx
 password: "xxxxx"
# power_save_mode: LIGHT
# fast_connect: true
# reboot_timeout: 10min
# output_power: 18dB
 ap:
  ssid: "WMBUS Reader v2"
#  password: "password_12345678"
 
# Status LED for connection
status_led:
 pin:
  # Blue LED
  number: ${status_led}

captive_portal:
 
web_server: 
 port: 80
 
wmbus:
 mosi_pin: GPIO35
 clk_pin: GPIO36 
 miso_pin: GPIO37
 gdo2_pin: GPIO1 
 gdo0_pin: GPIO2
 cs_pin:  GPIO34
 log_unknown: true
 sync_mode: true

text_sensor: 
  # For Apator16-2 water meter please add also text sensor (for debug purposes):
 - platform: wmbus            
  name: "Text debug for Apator 16-2"
  #diagnostic info
 - platform: wifi_info          
  ip_address:
   name: 'IP Address'
   icon: mdi:wifi
  ssid:
   name: 'Connected SSID'
   icon: mdi:wifi-strength-2
   
sensor:
  # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
 - platform: wifi_signal 
  name: "WiFi Signal dB"
  id: wifi_signal_db
  update_interval: 60s
  entity_category: "diagnostic"
 - platform: wmbus
  meter_id: 0x000000000
  type: apator162
  add_prefix: true
  key: "00000000000000000000000000000000"
  lqi:
   name: "Lqi"
  rssi:
   name: "RSSI"
  total_water_m3:
   name: "Cold water"
   filters:
    - offset: -169.753
 - platform: wmbus
  meter_id: 0x000000000
  type: apator162
  add_prefix: true
  key: "00000000000000000000000000000000"
  lqi:
   name: "Lqi"
  rssi:
   name: "RSSI"
  total_water_m3:
   name: "Cold water"
   filters:
    - offset: -2.464
 - platform: wmbus
  meter_id: 0x000000000
  type: amiplus
  add_prefix: true
  key: 00000000000000000000000000000000
  mode: T1C1
  rssi:
   name: "RSSI"
  total_energy_consumption_kwh:
   name: "Consumption in kWh"
   icon: "mdi:power-plug"
  current_power_consumption_kw:
   name: "Current power consumption in kW"
  total_energy_production_kwh:
   name: "Total energy production in kWh"
  current_power_production_kw:
   name: "Current power production in kW"
  voltage_at_phase_1_v:
   name: "V1"
  voltage_at_phase_2_v:
   name: "V2"
  voltage_at_phase_3_v:
   name: "V3"
1 Like