Konfiguracja temperatury w nodzie events state i pomocniku

Witajcie
Mój problem polega na tym że nie potrafię skonfigurować noda tak by wprowadzić warunek porównawczy. Użyłem events state by odczytać temperaturę bufora - to działa. Kolejną rzeczą jaką chciałem wprowadzić to warunek z pomocnika. Pomocnik ustawia temperaturę zadaną na powiedzmy 50. Jeśli temperatura odczytana przez events state jest wyższa od tej ustawionej na pomocniku przekaźnik powinien zostać włączony. Jeśli jest równa lub niższa powinien zostać wyłączony. Jak to skonfigurować?

Podobnie jak w temacie

Spróbuj coś zrobić to będziemy poprawiać w razie czego…