Licznik impulsów ESP Home (ESP8266) dla gazomierza METRIX

Witam, czy ktoś próbował skonfigurować zliczanie impulsów za pomocą ESP8266 ?
pobrane

Gazomierz firmy METRIX, posiadam oryginalny impulsator do tego gazomierza. Każdy impuls to
0,01m3

pobrane

Wszelkie instrukcje w internecie opierają się o ESP32 lub na czujniku optycznym.
ba4fc709025eb419ead4a6fa8f45eb8cfbf65d98

Jest to dość dobrze opisane w dokumentacji:

Moja konfiguracja w ESp8266:

sensor:
 - platform: pulse_counter
  pin: 
   number: D5
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Licznik Gazu"
  update_interval : 60s
  filters:
   - lambda: |-
     static float total_value = 0.0;
     total_value += x * 0.01;
     return total_value;
  unit_of_measurement: "m³"
  accuracy_decimals: 2
  icon: 'mdi:fire' 

Problem polega na tym że zlicza mi zamiast 1 impulsu co 0,01m3 to 3 lub 4.

Ktoś wie gdzie mam błąd i podpowie ?

Możliwe, że masz drgania kontaktronu przy jego załączaniu, można to filtrować:

Ok sprawa załatwiona. Faktycznie chodziło o filtrowanie. Wrzucam kod może komuś się jeszcze przyda.

binary_sensor:
 - platform: gpio
  name: "Magnetic Sensor"
  pin:
   number: D5
   inverted: true
   mode: INPUT_PULLUP
  internal: true
sensor:
 - platform: pulse_counter
  pin: 
   number: D5
   inverted: true
   mode: 
    input: true
    pullup: true
  name: "Licznik Gazu"
  update_interval : 60s
  filters:
   - lambda: |-
     static float total_value = 0.0;
     total_value += x * 0.01;
     return total_value;
  unit_of_measurement: "m³"
  accuracy_decimals: 2
  icon: 'mdi:fire' 
1 Like

Hmm odwróciłeś logikę, ale nie filtrujesz drgań.

Nie skopiowało całej konfiguracji. Już poprawiłem.

Do filtrowania drgań są takie konstrukcje

# Example configuration entry
binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin: D2
  name: ...
  filters:
   - delayed_on: 10ms