Monitoring Sofar Solar + RS485

Uruchomiony kilka dni temu zestaw paneli fotowoltaicznych zintegrowałem z moim HA.

Falownik:

 • SOFAR 6.6KTLX-G3
 • Wersja sprzętowa:V003
 • Software Version Number 1:
 • Wersja protokołu:1.08
 • Software Version Number 2:0
 • Software Version Number 3:0
 • Master Software Version:V020004
 • Software Version Number 4:0
 • Vice Software Version:L020004
 • Standard Main Version:0606
 • Wersja oprogramowania procesora komunikacji:G020002

Zaistalowany logger wifi:

 • Wersja modułu nr:LSW3_15_270A_1.53
 • Extended System Version:V1.1.00.0F

Do podłączenia falownika z własną siecią LAN wykorzystałem RS485 TO ETH (for EU)

Po uruchomieniu konfiguracja modułu.

W NR


Sofar_LAN_RS485.json (17,5 KB)

SOFAR-G3 External Modbus Protocol-Engilsh-V1.09 (2) (1).zip (1,1 MB)

W HA → mqtt.yaml

   # ----------------------------------------------------------------------
   # sensor z NR sensory Falownika Sofar
   # ----------------------------------------------------------------------

 - name: "Sofar_Frequency_Grid"
  state_topic: "Sofar/Frequency_Grid"
  unit_of_measurement: "Hz"
  state_class: measurement
  
 - name: "Sofar_Aktualna_generowana_moc_kW"
  state_topic: "Sofar/ActivePower_Output_Total"
  unit_of_measurement: "kW"
  device_class: power
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Napiecie_V_faza_R"
  state_topic: "Sofar/Voltage_Phase_R"
  unit_of_measurement: "V"
  device_class: voltage
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Natezenie_A_faza_R"
  state_topic: "Sofar/Current_Output_R"
  unit_of_measurement: "A"
  device_class: current
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Napiecie_V_faza_S"
  state_topic: "Sofar/Voltage_Phase_S"
  unit_of_measurement: "V"
  device_class: voltage
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Natezenie_A_faza_S"
  state_topic: "Sofar/Current_Output_S"
  unit_of_measurement: "A"
  device_class: current
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Napiecie_V_faza_T"
  state_topic: "Sofar/Voltage_Phase_T"
  unit_of_measurement: "V"
  device_class: voltage
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Natezenie_A_faza_T"
  state_topic: "Sofar/Current_Output_T"
  unit_of_measurement: "A"
  device_class: current
  state_class: measurement
 
 - name: "Sofar_Napięcie_V_string1"
  state_topic: "Sofar/Voltage_PV1"
  unit_of_measurement: "V"
  device_class: voltage
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Natezenie_A_string1"
  state_topic: "Sofar/Current_PV1"
  unit_of_measurement: "A"
  device_class: current
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Moc_kW_string1"
  state_topic: "Sofar/Power_PV1"
  unit_of_measurement: "kW"
  device_class: power

 - name: "Sofar_Napięcie_V_string2"
  state_topic: "Sofar/Voltage_PV2"
  unit_of_measurement: "V"
  device_class: voltage
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Natezenie_A_string2"
  state_topic: "Sofar/Current_PV2"
  unit_of_measurement: "A"
  device_class: current
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Moc_kW_string2"
  state_topic: "Sofar/Power_PV2"
  unit_of_measurement: "kW"
  device_class: power
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Wygenerowane_kWh_Dzis"
  state_topic: "Sofar/PV_Generation_Today"
  unit_of_measurement: "kWh"
  device_class: energy
  icon: mdi:counter
  state_class: total_increasing

 - name: "Sofar_Suma_wygenerowanych_kWh"
  state_topic: "Sofar/PV_Generation_Total"
  unit_of_measurement: "kWh"
  device_class: energy
  icon: mdi:counter

 - name: "Sofar_Temperatura_Otoczenia"
  state_topic: "Sofar/Temperature_Env1"
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: temperature
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Temperatura_Radiatora"
  state_topic: "Sofar/Temperature_HeatSink1"
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: temperature
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Temperatura_Inwertera"
  state_topic: "Sofar/Temperature_Inv1"
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: temperature
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Rezystancja_Izolacji"
  state_topic: "Sofar/InsulationResistance"
  unit_of_measurement: "ohm"
  state_class: measurement

 - name: "Sofar_Czas_generacji_dzis_minut"
  state_topic: "Sofar/GenerationTime_Today"
  unit_of_measurement: "min"

 - name: "Sofar_Calkowity_czas_generowania_min"
  state_topic: "Sofar/GenerationTime_Total"
  unit_of_measurement: "min"

 - name: "Sofar_Calkowity_czas_pracy_falownika_min"
  state_topic: "Sofar/ServiceTime_Total"
  unit_of_measurement: "min"
  
#######################################################  

 - name: "Sofar_magazyn_wygenerowanych_kWh"
  state_topic: "Sofar/over"
  unit_of_measurement: "kWh"
  device_class: energy
  icon: mdi:counter


Temat zrealizowany dzięki wydatnej pomocy @RobinI30 , dziękuję :+1:

PS. Z falownikiem można się także komunikować za pomocą loggera wifi, w mojej wersji softwarowej, za pomocą flow zaczerpniętego z tego wątku

Sofar_wifi_logger.json (25,0 KB)

1 Like

Świetna robota. Gratuluję dokładności.
Sam od kilku dni posiadam ten falownik, ale o mniejszej mocy, tj. SOFAR 5.5KTLX-G3.
Wersja logera jest identyczna, nieznacznie inna jest wersja softu falownika. Odczytuję dane bezpośrednio z logera poprzez NR. Dlaczego zdecydowałeś się na RS485 TO ETH (for EU)? Jednocześnie odczytujesz jeszcze jakieś dane z licznika? No właśnie… w jaki sposób odczytujesz użycie energii?

Połączenie po “kablu” zdecydowanie uważałem za pewniejsze. Czytałem, że są problemy z odczytem w zależności od wersji loggera, nawet jak teraz “czyta” to po ewentualnej aktualizacji może przestać, dlatego też wybrałem konwerter.

Nie, nie mam podłączonego licznika do inwertera. Używam Zamel Supla MEW-01 do odczytywania importu i exportu energii.

Też zastanawiam się nad zakupem tego właśnie licznika. Mam pytanie o encję promieniowanie słoneczne i intensywność światła, a mianowicie z jakiej integracji skorzystałeś? Czy jest to może Forecast.Solar?

Tu macie gotowe rozwiązanie w NR dla RS485 TO ETH
mam ustawiony odczyt danych co 5 sek. dodatkowo Sun uruchamia od wschodu do zachodu co nie generuje błędów

[{"id":"41f6758f38964d2f","type":"modbus-flex-getter","z":"40dedf6395629d18","g":"9693cc8bee73b868","name":"Modbus","showStatusActivities":true,"showErrors":true,"logIOActivities":false,"server":"8c10d23c6b3ade63","useIOFile":false,"ioFile":"","useIOForPayload":false,"emptyMsgOnFail":true,"keepMsgProperties":true,"x":600,"y":160,"wires":[["0a85038f55b42dd3"],[]]},{"id":"8c10d23c6b3ade63","type":"modbus-client","name":"MODBUS","clienttype":"tcp","bufferCommands":true,"stateLogEnabled":false,"queueLogEnabled":false,"failureLogEnabled":false,"tcpHost":"10.0.0.5","tcpPort":"503","tcpType":"TELNET","serialPort":"/dev/ttyUSB","serialType":"RTU-BUFFERD","serialBaudrate":"9600","serialDatabits":"8","serialStopbits":"1","serialParity":"none","serialConnectionDelay":"100","serialAsciiResponseStartDelimiter":"0x3A","unit_id":"1","commandDelay":"1","clientTimeout":"1000","reconnectOnTimeout":true,"reconnectTimeout":"2000","parallelUnitIdsAllowed":true}]

Dodatkowo przesyłam już gotowca w MQTT


####################################################################################################
##   SofarSolar lokalnie                                    ##
##   NodeRed dane pobierane z falownika RS485-SOFAR				                  ##
####################################################################################################

# - 0
- name: "MOD-BUS Status"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Status"
 icon: mdi:alert

# 1,2,3,4,5

- name: "MOD-BUS Blad nr 1"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Blad -1"
 icon: mdi:alert

- name: "MOD-BUS Blad nr 2"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Blad -2"
 icon: mdi:alert

- name: "MOD-BUS Blad nr 3"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Blad -3"
 icon: mdi:alert

- name: "MOD-BUS Blad nr 4"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Blad -4"
 icon: mdi:alert

- name: "MOD-BUS Blad nr 5"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Blad -5"
 icon: mdi:alert

# Sensory prądu stałego

- name: "MOD-BUS napięcie string 1"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Napiecie string 1"
 device_class: voltage
 unit_of_measurement: "V"
 icon: mdi:alpha-v-circle-outline

- name: "MOD-BUS napięcie string 2"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Napiecie string 2"
 device_class: voltage
 unit_of_measurement: "V"
 icon: mdi:alpha-v-circle-outline

- name: "MOD-BUS prąd string 1"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Prad string 1"
 device_class: current
 unit_of_measurement: "A"
 icon: mdi:alpha-a-circle-outline

- name: "MOD-BUS prąd string 2"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Prad string 2"
 device_class: current
 unit_of_measurement: "A"
 icon: mdi:alpha-a-circle-outline

- name: "MOD-BUS moc string 1"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Moc string 1"
 device_class: power
 unit_of_measurement: "W"
 icon: mdi:alpha-w-circle

- name: "MOD-BUS moc string 2"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Moc string 2"
 device_class: power
 unit_of_measurement: "W"
 icon: mdi:alpha-w-circle

# Sensory mocy

- name: "MOD-BUS Aktualna moc"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Aktualna moc czynna"
 device_class: power
 unit_of_measurement: "W"
 icon: mdi:alpha-w-circle

- name: "MOD-BUS Aktualna moc pozorna"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Aktualna moc pozorna"
 icon: mdi:alpha-w-circle

# Prąd zmienny

- name: "MOD-BUS Napiecie faza L1"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Napiecie faza L1"
 device_class: voltage
 unit_of_measurement: "V"
 icon: mdi:alpha-v-circle-outline

- name: "MOD-BUS Napiecie faza L2"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Napiecie faza L2"
 device_class: voltage
 unit_of_measurement: "V"
 icon: mdi:alpha-v-circle-outline

- name: "MOD-BUS Napiecie faza L3"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Napiecie faza L3"
 device_class: voltage
 unit_of_measurement: "V"
 icon: mdi:alpha-v-circle-outline

- name: "MOD-BUS Prad faza L1"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Prad faza L1"
 device_class: current
 unit_of_measurement: "A"
 icon: mdi:alpha-a-circle-outline

- name: "MOD-BUS Prad faza L2"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Prad faza L2"
 device_class: current
 unit_of_measurement: "A"
 icon: mdi:alpha-a-circle-outline

- name: "MOD-BUS Prad faza L3"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Prad faza L3"
 device_class: current
 unit_of_measurement: "A"
 icon: mdi:alpha-a-circle-outline

- name: "MOD-BUS Czestotliwosc"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Czestotliwosc"
 device_class: frequency
 unit_of_measurement: "Hz"
 icon: mdi:sine-wave

# Temperatury

- name: "MOD-BUS Temperatura falownika"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Temperatura falownika"
 device_class: temperature
 unit_of_measurement: "°C"
 icon: mdi:thermometer

- name: "MOD-BUS Temperatura modulu"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Temperatura modulu"
 device_class: temperature
 unit_of_measurement: "°C"
 icon: mdi:thermometer

# Czasy pracy

- name: "MOD-BUS Czas pracy falownika narastająco"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Czas pracy falownika"
 unit_of_measurement: "minuta"
 icon: mdi:clock-time-eight

- name: "MOD-BUS Dzisiejszy czas pracy falownika"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Dzisiejszy czas pracy"
 unit_of_measurement: "minuta"
 icon: mdi:clock-time-eight

# Energia

- name: "MOD-BUS Energia dzisiaj"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Dzisiejsza energia"
 state_class: total_increasing
 device_class: energy
 unit_of_measurement: "kWh"
 icon: mdi:solar-power

- name: "MOD-BUS Energia narastająco"
 state_topic: "RS485-SOFAR/Narastająca produkcja"
 state_class: total_increasing
 device_class: energy
 unit_of_measurement: "kWh"
 icon: mdi:solar-power

To najbliższa stacja zbierająca takie dane.