Nakładka Apator jako urządzenie w HA

Poniżej konfiguracja aby nakładka Apator pojawiła się jako urządzenie w HA:
konfiguracja nakładki w wmbusmeters:

meters:
 - |-
  name=apator-23456584
  type=apator162
  id=23456584
  key=00000000000000000000000000000000
  field_address=moja ulica

konfiguracja encji w HA:

# Example configuration.yaml entry	
mqtt:
 sensor:
  - name: apator_584
   unique_id: apator_584
   state_topic: "wmbusmeters/23456584"
   value_template: "{{ value_json['total_m3']|float(0) }}"
   unit_of_measurement: "m³"
#   device_class: water
   state_class: total_increasing
   icon: "mdi:gauge"
   json_attributes_topic: "wmbusmeters/23456584"
   json_attributes_template: "{{ value_json | tojson }}"
   device:
     name: apator_584
     manufacturer: " Apator Powogaz"
     model: "AT-WMBUS-16-2"
     identifiers: "23456584"
    
  - name: apator_584_rssi
   unique_id: apator_584_rssi
   state_topic: "wmbusmeters/23456584"
   value_template: "{{ (value_json['rssi_dbm']) }}"
   unit_of_measurement: "dBm"
   device_class: signal_strength 
   state_class: measurement
   device:
     name: apator_584
     manufacturer: " Apator Powogaz"
     model: "AT-WMBUS-16-2"
     identifiers: "23456584"

efekt końcowy w HA:

Trochę technicznie ale nazwy można potem zmienić na bardziej przyjazne :slight_smile:.

P.S. water jako klasa urządzenia - device_class - typu licznik wody pojawiła się dopiero w wersji HA 2022.11 (Getting insights into water usage) a ja nadal używam wersji z października dlatego ta linia kodu jest na razie zakomentowana:

#   device_class: water
   state_class: total_increasing
2 Likes

Proponuję zmianę z

na

   unit_of_measurement: "m³"

(taka jednostka jest oficjalnie obsługiwana, może to też od listopadowej wersji(?), ale unikniesz problemu z długoterminowymi statystykami; właściwa ikona też się powinna pojawić automatyczne na podstawie device_class)

1 Like

@szopen poprawione, błąd przy kopiowaniu z notatnika (zmieniam moje dane na dane fake’owe), bardzo dobrze, że weryfikujesz, brawo TY!

Dokładnie tak będzie.

Po aktualizacji do HA 2022.11 [taki update robię zawsze na koniec miesiąca, taka aktualizacja jest bardzo “bezpieczna”, nie zdarzają się problemy :slight_smile:] i definicji encji jako water:

# Example configuration.yaml entry	
mqtt:
 sensor:
  - name: apator_584
   unique_id: apator_584
   state_topic: "wmbusmeters/23456584"
   value_template: "{{ value_json['total_m3']|float(0) }}"
   unit_of_measurement: "m³"
   device_class: water
   state_class: total_increasing
  # icon: "mdi:gauge"

w dashboardzie encja pokazuje się wtedy tak:

image

Można także dodać encję do panelu Energia:

image

2 Likes

Panowie a jakiego urządzenia używacie do odbierania tych danych?

Obecnie ciekawym rozwiązaniem jest: