Power_on_behavior - zawór wody ZN231392

Witajcie, jestem początkujący HA +Z2M, kupiłem zawór wody ZN231392 który nie eksponuje power_on_behavior. Zawór zamontowałem na głównym podejściu wody. Po zaniku napięcia odcina mi zasilenie wodą domu.

Chciałbym przestawić to ustawienie jednokrotnie ale nie wiem jak używać tych zaklęć
/set zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"power_on_behavior": NEW_VALUE} off previous on

Gdzie szukać wiedzy ??

Jest kilka sposobów, np. tak

albo … Ustawienia–> Urządzenia oraz usługi–> MQTT → konfiguruj i publikujesz topic

zigbee2mqtt/nazwa_Twojego_urządzenia/set

z odpowiednim payload…

{"power_on_behavior": "on"}

Witaj, na początek – bardzo dziękuje za odpowiedź !
Niestety w menu z2m u mnie nie ma tego ustawienia

Screenshot 2024-01-02 162938

Publikacja pakietu  w logach pojawia się błąd

Screenshot 2024-01-02 162958

No converter available for ‘power_on_behavior’ (“ON”)

W logaach mqtt mam poniże wpisy

Linia 96: 2024-01-02 15:12:56.512 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.mixins] MQTT entity name starts with the device name in your config {‘availability’: [{‘topic’: ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, ‘payload_not_available’: ‘offline’, ‘payload_available’: ‘online’}, {‘topic’: ‘zigbee2mqtt/Kran_test/availability’, ‘payload_not_available’: ‘offline’, ‘payload_available’: ‘online’}], ‘availability_mode’: ‘all’, ‘device’: {‘identifiers’: [‘zigbee2mqtt_0xa4c1384313eb921d’], ‘manufacturer’: ‘TuYa’, ‘model’: ‘Smart water/gas valve (ZN231392)’, ‘name’: ‘Kran_test’, ‘connections’: }, ‘enabled_by_default’: False, ‘entity_category’: <EntityCategory.DIAGNOSTIC: ‘diagnostic’>, ‘icon’: ‘mdi:signal’, ‘json_attributes_topic’: ‘zigbee2mqtt/Kran_test’, ‘name’: ‘Kran_test_linkquality’, ‘state_class’: <SensorStateClass.MEASUREMENT: ‘measurement’>, ‘state_topic’: ‘zigbee2mqtt/Kran_test’, ‘unique_id’: ‘0xa4c1384313eb921d_linkquality_zigbee2mqtt’, ‘unit_of_measurement’: ‘lqi’, ‘value_template’: Template<template=({{ value_json.linkquality }}) renders=0>, ‘encoding’: ‘utf-8’, ‘qos’: 0, ‘force_update’: False, ‘payload_available’: ‘online’, ‘payload_not_available’: ‘offline’}, this is not expected. Please correct your configuration. The device name prefix will be stripped off the entity name and becomes ‘_linkquality’

Linia 113: 2024-01-02 15:12:56.579 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.mixins] MQTT device name is equal to entity name in your config {'availability': [{'topic': 'zigbee2mqtt/bridge/state', 'payload_not_available': 'offline', 'payload_available': 'online'}, {'topic': 'zigbee2mqtt/Kran_test/availability', 'payload_not_available': 'offline', 'payload_available': 'online'}], 'availability_mode': 'all', 'command_topic': 'zigbee2mqtt/Kran_test/set', 'device': {'identifiers': ['zigbee2mqtt_0xa4c1384313eb921d'], 'manufacturer': 'TuYa', 'model': 'Smart water/gas valve (ZN231392)', 'name': 'Kran_test', 'connections': []}, 'json_attributes_topic': 'zigbee2mqtt/Kran_test', 'name': 'Kran_test', 'payload_off': 'OFF', 'payload_on': 'ON', 'state_topic': 'zigbee2mqtt/Kran_test', 'unique_id': '0xa4c1384313eb921d_switch_zigbee2mqtt', 'value_template': Template<template=({{ value_json.state }}) renders=0>, 'optimistic': False, 'retain': False, 'enabled_by_default': True, 'encoding': 'utf-8', 'payload_available': 'online', 'payload_not_available': 'offline', 'qos': 0}, this is not expected. Please correct your configuration. The entity name will be set to `null`

Linia 238: 2024-01-02 16:08:19.917 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on zigbee2mqtt/Kran_test (qos=0): b'{"linkquality":10,"state":"ON"}'
Linia 256: 2024-01-02 16:08:25.277 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on zigbee2mqtt/Kran_test (qos=0): b'{"linkquality":10,"state":"OFF"}'
Linia 266: 2024-01-02 16:09:21.422 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Transmitting message on zigbee2mqtt/Kran_test/set: '{"power_on_behavior":"ON"}', mid: 51, qos: 0

jak w dokumentacji {"power_on_behavior": "on"} nie {"power_on_behavior": "ON"}

Jeśli nie masz tego parametru wyeksponowanego to publikacja komendy nie ma sensu, bo urządzenie nie wie co ma zrobić, czego konsekwencją są błędy w logach. Komendy działają tylko dla znanych (eksponowanych) przez urządzenie parametrów.
Z podlinkowanej przez Ciebie dokumentacji zaworu wynika, że taką funkcjonalność powinno mieć a z załączonego obrazka wynika, że jej nie posiada.

PS. Może nowa aktualizacja z2m to naprawi. W tym wątku link do dokumentacji.

Pokaż co masz tutaj ?

Widać, że są w różnych wersjach, Twoja jeszcze inna.

modelID: 'ZN231392', manufacturerName: '_TZ3000_o4cjetlm

Próbowałeś usunąć ten zawór z z2m i ponownie go parować ?

Tak re-parowałem - bez zmian- niestety.

Hm… możesz zawsze zgłosić problem, licząc, że wkrótce zostanie to naprawione lub nic nie robić i czekać aż ktoś inny zgłosi i zostanie to naprawione w którymś update.

A jako protezę do tego czasu zrobić automatyzację, która będzie ten zawór włączała. Jeśli po zaniku napięcia HA też się “zamyka” (nie ma podtrzymania "UPS itp.) i startuje po wznownieniu zasilania to można spróbować użyć tego “startu” jako triggera.

automation:
  trigger:
    - platform: homeassistant
      event: start
 ....... itd

Udało się z Z2M ver 1.35.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Czy macie jakaś donację na forum ?
Chciałbym was wesprzeć - bo warto.

Screenshot 2024-01-03 213213