Repozytorium Garbage Collection - Ikony, przełączniki, obrazki

Jeśli nieregularny harmonogram, to moim zdaniem jedynie import wszystkich dat - potrzebna jest do tego automatyzacja stworzona z któregoś z blueprintów zamieszczonych przez autora (dokumentacja kuleje i chyba nie wszystkie działają poprawnie, ale kilka kluczowych w przypadku importu działa).

Przykład działającej automatyzacji na bazie blueprintu “Include”
Open your Home Assistant instance and show the blueprint import dialog with a specific blueprint pre-filled.

alias: Include dates
description: manual
use_blueprint:
 path: bruxy70/include.yaml
 input:
  garbage_collection_entity: sensor.import_manual
  include: |-
   2022-02-18
   2022-02-19
   2022-04-04
   2022-07-04
   2022-10-03