Sprawdzanie stanu gniazdka

Czy mógłby mnie ktoś poratować podpowiedzią, przykładem kodu yaml. Potrzebuję sprawdzić stan poboru prądu na gniazdku, załóżmy poniżej 10mA i powyżej 10mA, i w związku z tą zmianą zmieniać obraz w panelu 3D. Z funkcją on/off dałem sobie radę ale “if” mnie pokonał :slight_smile: Poniżej kod

- type: image
  entity: sensor.gniazdo_power
  style:
   top: 50%
   left: 50%
   width: 100%
   mix-blend-mode: lighten
  state_image:
   'on': local/GP2/TVon2.png
   'off': local/GP2/transparent.png

Utwórz nowy (dodatkowy) sensor

  sensors:
    - name: "Nazwa testowa"
     state: >-
       {% if states('sensor.gniazdo_power')|int(0) > 10 %}  #  >10mA
         on   
       {% else %}
         off
       {% endif %}

W karcie

- type: image
  entity: nazwa_testowa      # nazwa nowego sensora 
  style:
   top: 50%
   left: 50%
   width: 100%
   mix-blend-mode: lighten
  state_image:
   'on': local/GP2/TVon2.png
   'off': local/GP2/transparent.png

Raczej niema innego sposobu
Alternatywa:
Płynna zmiana koloru pola w karcie Elementy obrazu - #3 przez pabelo76