Streaming muzyki na GoogleHome

W załączeniu przykład procesu, który streamuje dowolny URL z np stacją radiową na głośnik GoogleHome w HA

stream_to_google_home.json (1021 bajtów)

1 Like