Synology i Conbee2 = BadGateway

Witam serdecznie na forum, próbowałem znaleźć odpowiedź jednak samodzielnie nie mam pojęcia już co robić dalej. Nowa instalacja HomeAssistant na VM, Hostem jest Synology DS1819+ ( według instrukcji BeardedTinker ), po USB podłączony Conbee2 zamówiony z Amazona.

Próbowałem skonfigurować addon (z SuperVisora) zigbee2mqtt - teoretycznie widzi urządzenie jednak po wejściu w UI dostaje informacje 502 Bad Gateway
Log z uruchomienia:


2021-10-06T12:44:05.419Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: 'Error: spawn udevadm ENOENT'
2021-10-06T12:44:05.425Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
CREATED DECONZ ADAPTER
2021-10-06T12:44:05.428Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00","adapter":"deconz"},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2021-10-06T12:44:05.429Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00'
  at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
  at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
  at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
[14:44:05] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[14:44:05] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
zigbee2mqtt@1.21.2 start
node index.js

Natomiast w samych logach SuperVisora otrzymuje komunikat:

ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.2:8099 ssl:default [Connect call failed (‘172.30.33.2’, 8099)]

Już nie wiem jak to ugryźć.
Aktualizowałem nawet Conbee2 do najnowszej wersji przez addon deCONZ - gdzie wszystko rusza od strzała bez problemu. Oczywiście uruchomiony jest albo addon deCONZ albo zigbee2mqtt, żeby dostęp do conbee był.

Próbowałem zmieniać /dev/ttyA0 na port z ID, dopisywałem adapter: deconz, jednak efekt ostateczny cały czas taki sam. Zmiana w konfiguracji portu z 8099 na inny tez nie daje zmian - nawet w logach supervisora jest komunikat o braku komunikacji ssl na porcie 8099 bez względu na port wpisany w konfiguracji zigbee2mqtt

Konfiguracja obecna zigbee2mqtt:

data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
 base_topic: zigbee2mqtt
 server: mqtt://core-mosquitto
 user: mqtt
 password: password
serial:
 port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXX-if00
 adapter: deconz
advanced:
 log_level: warn
 pan_id: 6754
 channel: 11
 network_key:
  - 1
  - 3
  - 5
  - 7
  - 9
  - 11
  - 13
  - 15
  - 0
  - 2
  - 4
  - 6
  - 8
  - 10
  - 12
  - 13
 availability_blocklist: []
 availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
 port: 8099
experimental: {}
socat:
 enabled: false
 master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
 options: '-d -d'
 log: false
zigbee_herdsman_debug: true

Wirtualna maszyna z HA na Synology obecnie ma ustawiony kontroler USB3.0 i dodane urządzenie. Które notabene w SuperVisorze jest widziane.

Bardzo proszę o pomoc, nie mam juz pomysłu jak to ugryźć :confused:

Dla Conbee2 to chyba trzeba zainstalować deCONZ Control a Zigbee network with ConBee or RaspBee by Dresden Elektronik. zigbee2mqtt chyba tego nie obsługuje.
Screenshot - 06.10.2021 , 15_12_35
Nie możesz mieć uruchomionego Conbee2 w dwóch różnych dodatkach.
Dla pewności zrób jeszcze :

1. Zrestartuj swoje maszyny, włączając w to kartę sieciową. Dla pewności wyłącz wszystko, a następnie uruchom je po kolei: internet => router/switch => komputer
2. Sprawdź konfigurację sieci...
3. Sprawdź swoje niestandardowe komponenty...

Co do samego problemu, nie mam odpowiedzi. U mnie śmiga na dockerze. Natomiast jak najbardziej conbee2 działa z zigbee2mqtt.

Tez nie miałem problemu, podłączony na DeCONZ i działa od startu .

A nie tu czasem będzie problem? co to jest /tmp/ttyZ2M ?

Konfiguracja deCONZ to tam nie ma co zepsuć wybierasz z listy i działa .
Konfiguracja dla Zigbee2MQTT Ale dla CC2538 Zigbee2mqqt
Nie wiem czy dla Conbee2 to wygląda tak samo

data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
 base_topic: zigbee2mqtt
serial:
 port: /dev/ttyACM0
advanced:
 log_level: info
 pan_id: 6754
 channel: 11
 network_key:
  - 1
  - 3
  - 5
  - 7
  - 9
  - 11
  - 13
  - 15
  - 0
  - 2
  - 4
  - 6
  - 8
  - 10
  - 12
  - 13
 availability_blocklist: []
 availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
 port: 8099
experimental: {}
socat:
 enabled: false
 master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
 options: '-d -d'
 log: false
last_seen: ISO_9601_local
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Error: Error while opening serialport 'Error: **Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00'
 

Zigbee2mqtt nie jest w stanie dostać się do urządzenia.

Tylko jak to poprawić. Skoro Conbee jest dobrze widoczny i działa (nawet upgrade przeszedł) w deCONZ, dlaczego na tym samym hoście bez zmian w konfiguracji nie jest widoczny na zigbee2mqtt…

PS. dziękuje wszystkim za zainteresowanie.

#EDIT;
Mój błąd, nie zauwazyłem ze odmontowało mi usb sticka (problem poruszany tez był przez kogos innego w innym wątku)

ale po poprawnym zamontowaniu : nadal błąd:

2021-10-06T20:50:15.037Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: 'Error: spawn udevadm ENOENT'
2021-10-06T20:50:15.043Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
CREATED DECONZ ADAPTER
2021-10-06T20:50:15.045Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2021-10-06T20:50:15.046Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/ttyACM0
2021-10-06T20:50:15.059Z zigbee-herdsman:deconz:driver Serialport opened
2021-10-06T20:50:15.060Z zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
2021-10-06T20:50:15.061Z zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
2021-10-06T20:50:15.067Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 1 paramId: 1
2021-10-06T20:50:15.079Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser MAC: 0x00212effff071f96
2021-10-06T20:50:15.080Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 2 paramId: 7
2021-10-06T20:50:18.044Z zigbee-herdsman:deconz:adapter checking coordinator simple descriptor
2021-10-06T20:50:18.049Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0x0 EP:0 SeqNr. 3 request id: 1
2021-10-06T20:50:25.083Z zigbee-herdsman:deconz:driver Timeout for request - CMD: 0xa seqNr: 2
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 22:50:25: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 22:50:25: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 22:50:25: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 22:50:25: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 22:50:25: undefined
[22:50:25] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[22:50:25] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.21.2 start
> node index.js

EDIT 2

Przed chwila zaktualizowałem supervisora do wersji core-2021.10.0
I od strzała wszystko poszło, działa bez problemu. Zobaczymy jak dlugo. problem byc moze był w gryzących się wersjach.

Chyba wszystko ok jak narazie. W informacja o programie mam:
Wersja Zigbee2MQTT [1.21.2]
Typ koordynatora ConBee2/RaspBee2
Wersja oprogramowania koordynatora 0x26580700
Wersja aplikacji interfejsu użytkownika 0.6.12

Zaktualizuj conbee, co najmniej do wersji 0x26680700

Są jakieś odczuwalne zmiany pomiędzy tymi wersjami?

Między innymi dostosowanie do współpracy z Z2M.

Zaktualizowałem do 0x26720700 :slight_smile: mam nadzieje że wszystko będzie działać ok :slight_smile: dam znać.

W jaki sposób aktualizujecie Conbee II, bo ja mam wersję 26660700 i napis, że jest aktualna?

https://phoscon.de/en/conbee2/install#windows10

GCFFlasher

Narzędzie powershell …

Pod windows 10 poszło bez problemu.

Rozumiem, że wcześniej robie beckup i później przywracam?

Nie musisz przywracać jak nie wybuchnie po update, ale dobrze zawsze zrobić backup.

Poszło. Dzięki za pomoc.

Niestety ale znów wystepuje problem:

Zigbee2MQTT:error 2021-10-10 13:33:12: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-10-10 13:33:12: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-10-10 13:33:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-10-10 13:33:12: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-10-10 13:33:12: undefined
[13:33:12] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.21.2 start
> node index.js
CREATED DECONZ ADAPTER

w logach supervisora:

21-10-10 13:32:20 ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.2:8099 ssl:default [Connect call failed ('172.30.33.2', 8099)]

Jedyna zmiana to kolejny dzień, i wersja core : core-2021.10.2

Udało sie saprować i zarządzać trzema głowicami MOES a teraz znów cyrk :confused:

nie mam pojęcia w ogóle od czego zacząć :confused:

EDIT. Cofnięcie do wersji core-2021.10.1 pomogło na chwile. Po odświeżeniu znów błąd w UI: 502: Bad Gateway . No ale w czyms ewidetnie chyba jest problem prawda ?

W czasie gdy pojawia się w/w błąd w VM synology masz podłączony conbee (nie jest przypadkiem odmontowany)?

jest zamontowany, sprawdzałem to. Przy odmontowanym jest inny komunikat. Jednak zdarza się ze VM automatycznie odmontowuje conbee = nie wiem dlaczego, ustawienia usypiania usb wyłączone itd.
Sprawdze jeszcze przestawienie kontrolera USB z 3.0 na 2.0
Ewentualnie zaczynam sie coraz mocniej zastanawiać nad przejściem na jakiegoś mini pc… moze jakies rekomendacje ?