Tuya sterowanik rolet z Wifi

Rozumiem, że chcesz fizyczny, niezależny od Wi-Fi centralny przełącznik do sterowania wszystkimi roletami? Też analizowałem podłączenie takiego przycisku, w końcu dałem sobie spokój, zrobię to z wirtualnego przycisku w HA, logikę takiego przycisku można również “przypisać” pod fizyczny smart przycisk, moje rozwiązanie będzie jednak na Zigbee (Jaki sterownik do rolet (Zigbee)?).

To sprawdź produkty firmy Blebox - BleBox shutterBox - sterownik WiFi do rolet, żaluzje fasadowe (sterownik rolet), do tego “centralny” wirtualny przycisk inBox - BleBox (bezprzewodowy przycisk do sterowników BleBox) i masz gotowe rozwiązanie, oczywiscie do weryfikacji.

1 Like