Czujnik Aqara - ciśnienie atmosferyczne

Czujniki aqara (WSDCGQ11LM) mierząc ciśnienie podają wynik ciśnienia bezwzględnego, aby wynik podawany był jako ciśnienie atmosferyczne należy je przeliczyć według poniższego wzoru:

p0 =p1 (1-0,0065h / (T + 0,0065h +273,15))^-5,257

gdzie:
p0 - ciśnienie atmosferyczne
p1 - ciśnienie podawane przez czujnik
h - wysokość nad poziomem morza
T - temperatura podawana przez czujnik.
Aby to przenieść do HA korzystamy z “template”

 - platform: template
  sensors:
   cisnienie_atmosferyczne: # nazwa powstałej encji
   unit_of_measurement: 'hPa'
   value_template: "{{ (states('sensor.pressure')|float (0) * (1 - (0.0065 * 312) / (states('sensor.temperature')|float (0) + (0.0065 * 312) + 273.15)) ** -5.257) | round(1) }}"
   icon_template: mdi:gauge

Wartość “312” jest to wysokość nad poziomem morza - należy ją podać dla swojej lokalizacji.
Można skorzystać ze np. ze strony:

10 Likes