Zigbee2MqttAssistant

Witam,
wykonałem instalację tak jak było w filmie:
hejdom.pl/blog/22-home-assistant/96-home…e-przez-nodemcu.html

Niestety po instalacji nie widzę coordinatora.

Takie mam logi w Zigbee2MqttAssistant:

Starting Zigbee2MqttAssistant v0.3.157+Branch.master.Sha.ea388c3bbc2d43c4c9c62f27bb6764911ba4acc9…
warn: Zigbee2MqttAssistant.Services.SettingsService[0]
Section ‘settings’ in configuration does not exists. Will use default settings instead.
warn: Microsoft.AspNetCore.DataProtection.KeyManagement.XmlKeyManager[35]
No XML encryptor configured. Key {23a316f1-214b-4c77-966c-5c51313026f5} may be persisted to storage in unencrypted form.
Hosting environment: Production
Content root path: /app
Now listening on: http://[::]:80
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
warn: Zigbee2MqttAssistant.Services.MqttConnectionService[0]
Unable to connect to MQTT server mqtt.
MQTTnet.Exceptions.MqttCommunicationException: Name or service not known
—> System.Net.Internals.SocketExceptionFactory+ExtendedSocketException (00000005, 0xFFFDFFFF): Name or service not known
at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName)
at System.Net.Dns.ResolveCallback(Object context)
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw(Exception source)
at System.Net.Dns.HostResolutionEndHelper(IAsyncResult asyncResult)
at System.Net.Dns.EndGetHostAddresses(IAsyncResult asyncResult)
at System.Net.Sockets.Socket.DoDnsCallback(IAsyncResult result, MultipleAddressConnectAsyncResult context)
at System.Net.Sockets.Socket.DnsCallback(IAsyncResult result)
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw(Exception source)
at System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
at System.Net.Sockets.Socket.<>c.b__277_0(IAsyncResult iar)
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at MQTTnet.Implementations.MqttTcpChannel.ConnectAsync(CancellationToken cancellationToken)
at MQTTnet.Internal.MqttTaskTimeout.WaitAsync(Func`2 action, TimeSpan timeout, CancellationToken cancellationToken)
at MQTTnet.Adapter.MqttChannelAdapter.ConnectAsync(TimeSpan timeout, CancellationToken cancellationToken)
— End of inner exception stack trace —
at MQTTnet.Adapter.MqttChannelAdapter.WrapException(Exception exception)
at MQTTnet.Adapter.MqttChannelAdapter.ConnectAsync(TimeSpan timeout, CancellationToken cancellationToken)
at MQTTnet.Client.MqttClient.ConnectAsync(IMqttClientOptions options, CancellationToken cancellationToken)
at MQTTnet.Client.MqttClient.ConnectAsync(IMqttClientOptions options, CancellationToken cancellationToken)
at MQTTnet.Extensions.ManagedClient.ManagedMqttClient.ReconnectIfRequiredAsync()

Wiecie gdzie może być problem?

Dlaczego chcesz korzystać z Zigbee2MqttAssistant?, masz oficjalny addon wydany przez producentów Zigbee2mqtt. Nie ma potrzeby korzystać z “nakładek”.
Masz zainstalowanego brokera mqtt?

Dopiero zaczynam przygodę z HA więc jak było tak na filmiku to tak robiłem :wink: Widzę że jesdnak coś jest nie tak z Zigbee2Mqtt ponieważ takie logi mi wyskakują:

npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!
/root/.npm/_logs/2021-02-10T08_02_31_301Z-debug.log
2021-02-10T09:02:31: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2021-02-10T09:02:31: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-10T09:02:31: PM2 log: App [npm:0] online

zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:02:35: Logging to console and directory: ‘/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-10.09-02-34’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:02:35: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.1 (commit #1.17.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:02:35: Starting zigbee-herdsman (0.13.59)
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:02:55: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:02:55: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:02:55: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:02:55: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm
ERR!
code ELIFECYCLE
npm
ERR! errno 1
npm ERR!
zigbee2mqtt@1.17.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!

npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-02-10T08_02_55_748Z-debug.log
2021-02-10T09:02:56: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2021-02-10T09:02:56: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-10T09:02:56: PM2 log: App [npm:0] online

zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:00: Logging to console and directory: ‘/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-10.09-02-59’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:00: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.1 (commit #1.17.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:00: Starting zigbee-herdsman (0.13.59)
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:20: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:20: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:20: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:20: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm

ERR!
code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR!
zigbee2mqtt@1.17.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-02-10T08_03_20_383Z-debug.log
2021-02-10T09:03:20: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2021-02-10T09:03:20: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-10T09:03:20: PM2 log: App [npm:0] online

zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:24: Logging to console and directory: ‘/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-10.09-03-23’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:25: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.1 (commit #1.17.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:25: Starting zigbee-herdsman (0.13.59)
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:44: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:44: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:44: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 09:03:44: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm
ERR! code ELIFECYCLE
npm
ERR! errno 1
npm ERR!
zigbee2mqtt@1.17.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm
ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-02-10T08_03_44_866Z-debug.log
2021-02-10T09:03:45: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2021-02-10T09:03:45: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-10T09:03:45: PM2 log: App [npm:0] online
zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:49: Logging to console and directory: ‘/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-10.09-03-48’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.1 (commit #1.17.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 09:03:49: Starting zigbee-herdsman (0.13.59)

Odinstaluj Zigbee2MqttAssistant oraz Zigbee2mqtt. Następnie z folderu “share” usuń wszystko co się tam utworzyło po instalacji wspomnianych wyżej addonów.
Następnie według tego skonfiguruj brokera mqtt.
Potem zainstaluj Zigbee2mqtt.

Znany problem, powinno pomóc to CC2531 urządzenia nie odpowiadają - #32 przez macek

@Raddii gdzie kupowałeś cc2531?

@rafkan na hejdom. Widzę że przed instalacją Zigbee2Mqtt nie działa mi Mosquitto broker.

Mam takie logi:
[22:35:31] INFO: Setup mosquitto configuration
[22:35:31] WARNING: SSL not enabled - No valid certs found!
[22:35:31] INFO: No local user available
[22:35:32] INFO: Initialize Hass.io Add-on services
[22:35:32] INFO: Initialize Home Assistant discovery
[22:35:32] INFO: Start Mosquitto daemon
1612906532: mosquitto version 1.6.3 starting
1612906532: Config loaded from /etc/mosquitto.conf.
1612906532: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1612906532: |-- *** auth-plug: startup
1612906532: ├── Username/password checking enabled.
1612906532: ├── TLS-PSK checking enabled.
1612906532: └── Extended authentication not enabled.
1612906532: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1612906532: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1612906532: Opening websockets listen socket on port 1884.
1612906532: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1612906546: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1612906547: New client connected from 172.30.32.1 as 4xaftMzpNA9pwR3ZVy9QY8 (p2, c1, k60, u’homeassistant’).
1612907130: Socket error on client 4xaftMzpNA9pwR3ZVy9QY8, disconnecting.
1612907146: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1612907146: New client connected from 172.30.32.1 as 296jgkijWvshSx16mEqFX1 (p2, c1, k60, u’homeassistant’).
1612907719: Socket error on client 296jgkijWvshSx16mEqFX1, disconnecting.
1612907734: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1612907735: New client connected from 172.30.32.1 as 12N2OlW8VhBfm6rDesQvwf (p2, c1, k60, u’homeassistant’).
1612908333: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612910000: New connection from 172.30.33.3 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1612910000: New client connected from 172.30.33.3 as mqttjs_d6e97f03 (p2, c1, k60, u’homeassistant’).
1612910134: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612910871: Socket error on client mqttjs_d6e97f03, disconnecting.
1612910938: Socket error on client 12N2OlW8VhBfm6rDesQvwf, disconnecting.
1612910955: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1612910956: New client connected from 172.30.32.1 as 1CZnN0AcloRYmqo5ox9ify (p2, c1, k60, u’homeassistant’).
1612911935: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612913736: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612915537: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612917338: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612919139: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612920940: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612922741: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612924542: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612926343: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612928144: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612929945: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612931746: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612933547: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612935348: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612937149: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612938950: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612940751: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612942552: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612944353: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612945805: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[ERROR] Auth error with mqtt
1612945806: Socket error on client , disconnecting.
1612945854: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1612945854: Socket error on client , disconnecting.
1612946137: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found mqtt on Home Assistant
1612946138: New client connected from 172.30.32.1 as 1dq4nTrwlLOIrQzT5pQPLn (p1, c1, k60, u’mqtt’).
1612946138: Client 1dq4nTrwlLOIrQzT5pQPLn disconnected.
1612946154: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612946191: Socket error on client 1CZnN0AcloRYmqo5ox9ify, disconnecting.
1612946191: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1612946191: New client connected from 172.30.32.1 as 3D2Q5yJsa1mHn8BTeKX0RU (p2, c1, k60, u’mqtt’).
1612946487: New connection from 172.30.33.3 on port 1883.
[INFO] found mqtt on Home Assistant
1612946487: New client connected from 172.30.33.3 as mqttjs_6e3076ec (p2, c1, k60, u’mqtt’).
1612946965: Socket error on client mqttjs_6e3076ec, disconnecting.
1612946977: New connection from 172.30.33.3 on port 1883.
[INFO] found mqtt on Home Assistant
1612946978: New client connected from 172.30.33.3 as mqttjs_2de9fa4f (p2, c1, k60, u’mqtt’).
1612947955: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1612948846: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1612948846: Socket error on client , disconnecting.
1612949001: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1612949001: Socket error on client , disconnecting.
1612949147: Socket error on client 3D2Q5yJsa1mHn8BTeKX0RU, disconnecting.
1612949161: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found mqtt on Home Assistant
1612949163: New client connected from 172.30.32.1 as 2cbXZFez5Nf90jgvM0dfmJ (p2, c1, k60, u’mqtt’).
1612949220: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1612949220: Socket error on client , disconnecting.
1612949266: Socket error on client mqttjs_2de9fa4f, disconnecting.
1612949301: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1612949301: Socket error on client , disconnecting.
1612949756: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.

A tak mam skonfigurowane:

logins: []
anonymous: false
customize:
active: false
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false

A tak to wygląda w Home Asistant. Jeśli chodzi o błędy to na razie nie korzystam z SSL ponieważ jestem na darmowym miesiącu ale po skończeniu się tego okresu będę chciał przejść na SSL. A jeśli chodzi o błąd logowania to nie wiem co jest nie tak.

Czyli kolejny “obdarowany” od “autora” filmu i blogu. Oddaj mu to.
Co do konfiguracji, jak wrócę do domu pokieruję Cię z brokerem.

@rafkan a co z nim jest nie tak? i gdzie kupić jak nie u niego?

To już musisz pytać autora/sprzedawcę.
Co do sticka to aby oszczędzić sobie nerwów poczytaj ten temat Alternatywa dla CC2531 - #29 przez wileu

A po czym stwierdzasz że produkt jest wadliwy bo rozumiem że tak uważasz?

Ja nie twierdzę, że jest wadliwy.

To jest błąd software’owy w oprogramowaniu open source, na razie jest obejście tego problemu.

@macek zgadza się ale autor tego bloga i filmików zostawia ludzi którzy kupili u niego tego sticka samych z tym problemem. A tak z ciekawości @Raddii mówiłeś sprzedawcy, że masz problem z jego “towarem”.

Ja zakupiłem na allegro od innego sprzedawcy za 59zl i puki co działa już 5 dzień :wink:

@rafkan wczoraj dopiero odebrałem z paczkomatu. Chce uruchomić najpierw Mqtt i spróbować ponownie zainstalować Zigbee2mqtt tylko pomału już się gubię której instrukcji mam się trzymać :frowning:

Jeśli będziesz się trzymał tej z pierwszego Twojego postu to daleko z nią nie zajdziesz.
Co do konfiguracji brokera, poczytaj i oglądaj poniższe materiały:

@rafkan ok rozumiem. Więc dobrze że tu trafiłem :grinning:

@rafkan wyrzuciłem Mosquitto broker zainstalowałem jeszcze raz następnie robiłem tak jak na filmiku i nie zadziałało następnie zrobiłem tak jak na forum było wspomniane żeby zrobić z nowym użytkownikiem i też nie zadziałało i cały czas mam takie same logi jak powyżej. Nie wiem co już jest nie tak :frowning: