Możliwie najbezpieczniejsza ścieżka aktualizacji HA core

Poniższy post dowodzi, że nie warto “kisić” się na jakiejś archaicznej wersji, bo jest potem sporo do odrobienia, zamieszczam listę od setnego “dużego” wydania HA (lista zawiera ostatnie 2 lata wydań w momencie publikacji).

Aby zrobić update HA core do jakiejś pośredniej wersji używamy CLI bądź ssh wydając komendę w postaci
ha core update --numer_wersji
czyli przykładowo
ha core update --version 0.105.6
ha core update --version 2021.8.8
UWAGA w przypadku CLI z lokalnej konsoli będąc już w HA opuszczamy pierwszy człon
core update --version 0.105.6
core update --version 2021.8.8

UWAGA2 kiedyś składnia była inna, w przypadku archaicznej wersji, która nie reaguje na powyższe polecenia proponuję sprawdzić składnię polecenia
hassio --help

Oczywiście należy sprawdzić breaking changes dla każdego z wydań (to te linki, zazwyczaj do bloga)

4 Likes

Wersje archiwalne wrzesień 2019 - grudzień 2020


core_0.99.x → core_0.100.3


core_0.100.x → core_0.101.3

zmiany były tak duże, że warto zajrzeć też na githuba


core_0.101.x → core_0.102.3


core_0.102.x → core_0.103.6


core_0.103.x → core_0.104.3


core_0.104.x → core_0.105.5


core_0.105.x → core_0.106.6


core_0.106.x → core_0.107.7


core_0.107.x → core_0.108.9


core_0.108.x → core_0.109.6


core_0.109.x → core_0.110.7


core_0.110.x → core_0.111.4


core_0.111.x → core_0.112.5


core_0.112.x → core_0.113.3


core_0.113.x → core_0.114.4


core_0.114.x → core_0.115.6


core_0.115.x → core_0.116.4


core_0.116.x → core_0.117.6


core_0.117.x → core_0.118.5


core_0.118.x → core_2021.12.2

Wersje archiwalne styczeń 2021 - grudzień 2021


core_2020.12.x → core_2021.1.5


core_2021.1.x → core_2021.2.3


core_2021.2.x → core_2021.3.4


core_2021.3.x → core_2021.4.6


core_2021.4.x → core_2021.5.5


core_2021.5.x → core_2021.6.6


core_2021.6.x → core_2021.7.4


core_2021.7.x → core_2021.8.8


core_2021.8.x → core_2021.9.7


core_2021.9.x → core_2021.10.7


core_2021.10.x → core_2021.11.5


core_2021.11.x → core_2021.12.10

Wersje archiwalne styczeń 2022 - grudzień 2022


core_2021.12.x → core_2022.02.9


core_2022.2.x oraz core_2022.1.x → core_2022.3.8


core_2022.3.x → core_2022.4.7


core_2022.4.x → core_2022.5.5


core_2022.5.x → core_2022.6.7


core_2022.6.x → core_2022.7.7


core_2022.7.x → core_2022.8.7


core_2022.8.x → core_2022.9.7


core_2022.9.x → core_2022.10.5


core_2022.10.x → core_2022.11.5


core_2022.11.x → core_2022.12.9

Wersje styczeń 2023 - grudzień 2023


core_2022.12.x → core_2023.1.7


core_2022.1.x → core_2023.2.5


core_2022.2.x → core_2023.3.5(?)