Możliwie najbezpieczniejsza ścieżka aktualizacji HA core

Poniższy post dowodzi, że nie warto “kisić” się na jakiejś archaicznej wersji, bo jest potem sporo do odrobienia, zamieszczam listę od setnego “dużego” wydania HA (lista zawiera ostatnie 2 lata wydań w momencie publikacji).

Aby zrobić update HA core do jakiejś pośredniej wersji używamy CLI bądź ssh wydając komendę w postaci
ha core update --numer_wersji
czyli przykładowo
ha core update --version 0.105.6
ha core update --version 2021.8.8
UWAGA w przypadku CLI z lokalnej konsoli będąc już w HA opuszczamy pierwszy człon
core update --version 0.105.6
core update --version 2021.8.8

Cofanie do ostatniego wydania luty 2024 - przykład
z terminala
ha core update --version 2024.2.5
lub z CLI
core update --version 2024.2.5

UWAGA2 kiedyś składnia była inna, w przypadku archaicznej wersji, która nie reaguje na powyższe polecenia proponuję sprawdzić składnię polecenia
hassio --help

Oczywiście należy sprawdzić breaking changes dla każdego z wydań (to te linki, zazwyczaj do bloga)

Ze względu na zmiany na oficjalnym blogu HA, gdzie publikowane są mi.n. kluczowe breaking changes pod koniec 2023 roku, niestety linki z lat 2019-2022 się zdezaktualizowały i już nie prowadzą bezpośrednio do właściwej sekcji - zmieniono w CMSie sekcję o nazwie Breaking changes w sekcję teraz na nazwę Backward-incompatible changes, więc w tych latach trzeba samodzielnie się przewinąć do właściwej sekcji danego artykułu! (nie będę ich już modyfikował, wystarczy, że zmieniałęm linki dla całego 2023 roku).

4 Likes

Wersje archiwalne wrzesień 2019 - grudzień 2020


core_0.99.x → core_0.100.3


core_0.100.x → core_0.101.3

zmiany były tak duże, że warto zajrzeć też na githuba


core_0.101.x → core_0.102.3


core_0.102.x → core_0.103.6


core_0.103.x → core_0.104.3


core_0.104.x → core_0.105.5


core_0.105.x → core_0.106.6


core_0.106.x → core_0.107.7


core_0.107.x → core_0.108.9


core_0.108.x → core_0.109.6


core_0.109.x → core_0.110.7


core_0.110.x → core_0.111.4


core_0.111.x → core_0.112.5


core_0.112.x → core_0.113.3


core_0.113.x → core_0.114.4


core_0.114.x → core_0.115.6


core_0.115.x → core_0.116.4


core_0.116.x → core_0.117.6


core_0.117.x → core_0.118.5


core_0.118.x → core_2021.12.2

Wersje archiwalne styczeń 2021 - grudzień 2021


core_2020.12.x → core_2021.1.5


core_2021.1.x → core_2021.2.3


core_2021.2.x → core_2021.3.4


core_2021.3.x → core_2021.4.6


core_2021.4.x → core_2021.5.5


core_2021.5.x → core_2021.6.6


core_2021.6.x → core_2021.7.4


core_2021.7.x → core_2021.8.8


core_2021.8.x → core_2021.9.7


core_2021.9.x → core_2021.10.7


core_2021.10.x → core_2021.11.5


core_2021.11.x → core_2021.12.10

Wersje archiwalne styczeń 2022 - grudzień 2022


core_2021.12.x → core_2022.02.9


core_2022.2.x oraz core_2022.1.x → core_2022.3.8


core_2022.3.x → core_2022.4.7


core_2022.4.x → core_2022.5.5


core_2022.5.x → core_2022.6.7


core_2022.6.x → core_2022.7.7


core_2022.7.x → core_2022.8.7


core_2022.8.x → core_2022.9.7


core_2022.9.x → core_2022.10.5


core_2022.10.x → core_2022.11.5


core_2022.11.x → core_2022.12.9

Wersje archiwalne styczeń 2023 - grudzień 2023


core_2022.12.x → core_2023.1.7

2023.1: Happy New Year of the voice! - Home Assistant


core_2023.1.x → core_2023.2.5

2023.2: How can I Assist? - Home Assistant


core_2023.2.x → core_2023.3.6

2023.3: Dialogs! - Home Assistant


core_2023.3.x → core_2023.4.6
wcześniej niestety nie wpadłem na to by dodawać takie informacje, ale przejście na 2023.4.x wiąże się z przebudową bazy danych (wiele wcześniejszych dużych wersji też robi takie zmiany przy update)

2023.4: Custom template macros, and many more new entity dialogs! - Home Assistant


core_2023.4.x → core_2023.5.4

2023.5: Let's talk! - Home Assistant


core_2023.5.x → core_2023.6.3

2023.6: Network storage, favorite light colors, new integrations dashboard - Home Assistant


core_2023.6.x → core_2023.7.3

2023.7: Responding services - Home Assistant


core_2023.7.x → core_2023.8.4

2023.8: Translated services, events, and wildcards! - Home Assistant


core_2023.8.x → core_2023.9.3

2023.9: New climate entity dialogs, lots of tile features, and template sensors from the UI! - Home Assistant


core_2023.9.x → core_2023.10.5
2023.10: New looks and more tile card features! - Home Assistant


core_2023.10.x → core_2023.11.3
2023.11 To-do: Add release title - Home Assistant


core_2023.11.x → core_2023.12.4

1 Like

Wersje styczeń 2024 - grudzień 2024


core_2023.12.x → core_2024.1.6


core_2024.1.x → core_2024.2.5


core_2024.2.x → core_2024.3.3

było sporo raportów dotyczących problemów związanych z marcową aktualizacją na instalacjach Supervised, wszystko wskazuje jednak na problemy o innym podłożu


core_2024.3.x → core_2024.4.3(??)

2 Likes